MÜSLÜMANLAR VE ASTRONOMİ
#1
Günümüzde kullanılan bir çok yıldızın ismi İslâm menşe-
ilidir. Müslüman astronomlardan ders alan Batı, bugün hâlâ
Aldebaran, Algenib, Algol, Atair, Wega, Beteuges, Deneb, Fo-
malbaut, Rigel gibi İslâm sabit yıldızlarının isimlerini kullanırlar.
Bugün astronomi ilmi ile ilgilenen her şahıs, Zenit, Azimut, Na-
dir, Alhidade ve Theodolit gibi astronomik sembollerin, İslâm
astronomisinden kaynaklandığını bilir.
Yunanlar, M.Ö.500’lü yıllarda gökyüzünü geometrik olarak
küre şekline en doğru ve en uygun şekilde vermişler, dünyayı
ise silindir şeklinde düşünmüşler ve Dünyayı kainatın merkezi-
ne hareketsiz olarak bir boşluğa koymuşlardır. M.Ö. 3. Asırda
Aristo ise kâinatın merkezine güneşi koymuştur. Astronominin
kurucusu Hipparch’a kadar dünya kainatın merkezinde hare-
ketsiz bir şekilde durmaktaydı. Hipparch, kendi döneminden
sonra da uzun bir zaman, en dikkatli ve en titiz çalışmaları yap-
mış en büyük astronomu olarak anılmıştır. Onun ulaştığı dü-
zeye ne Hintliler ne de Romalılar ulaşamamıştır. Hipparch’tan
sonra astronomi ilminde ki ilerleme İslâm dünyasında gerçek-
leşmiştir. İslâm astronomi bilginleri bu ilme sarılırken, Kur’ân-ı
Kerim’ den: “Onlar, semaya dikkatle bakmıyorlar mı?
(onun) ve dağların nasıl yaratıldığını anlamıyorlar mı?” (Ğa-
şiye 16-18) ayetleriyle, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in; “Allah (c.c.)
mutlak ve külli bilgisiyle gökleri ve yerleri yaratmıştır; ka-
ranlık ile ışık, O’ nun varlığını hatırlatırlar; O’nun ilmi, sema
ve dünyayı kuşatmıştır.” (Buhari) Hadislerini araştırmaları için
ilke olarak alıyorlardı. Yani astronomi her Müslüman için dini
bir mana taşıyor, gök cisimlerinin hareketleri Allah (c.c.)’nun
mutlak kudretine delil teşkil ediyordu.
En büyük İslâm astronomlarından biri olan el-Battani : “Yıl-
dızlar ilmi, her insanın, eşyanın kanunlarını öğrenmeye çalış-
ması gibi: dinin de kanun ve nizamlarını bilmek ihtiyacından
doğmuştur. İnsanlık yıldızlar ilmi sayesinde Allah’ın birliğini is-
pata; O’nun emsalsiz büyüklüğünü, yüce hikmetini, muazzam
kudretini ve eserinin mükemmeliyetini idrake muvaffak olur.”
der.
(Avrupa’nın Üzerine Doğan İslâm Güneşi; Singrid Hunke)
  


Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar:
1 Ziyaretçi