HOCALARIN HOCASI CAFER’İ SADIK (R.A.)
#1
Cafer-i Sadık (r.a.) Hazretleri, Ehl-i Beyt’ten olup, on
iki imamın altıncısı, Silsile-i Aliyye’nin dördüncüsüdür.
Soyu baba tarafından Hz. Ali (r.a.) anne tarafından Hz.
Ebu Bekir (r.a.)’a dayanmaktadır. Miladi 720 senesinde
Medine’i Münevvere’de doğmuş yine Medin’de 765 yılın-
da vefat etmiştir kabri Cennet-ül Baki’dedir.
İmam-ı Cafer (r.a.) ilmi babasından öğrenmiştir. İlim
ve fazilette zamanının bir numarası olmuştur. Tüm din
bilgilerinde olduğu gibi fen ilimlerinde de zamanının söz
sahibiydi öyle ki bir taraftan kimyanın babası sayılan
Cabir (rh.a.), İmam-ı Cafer (r.a.)’ın talebesiyken diğer ta-
raftan Hanefi mezhebinin kurucusu ve ehli sünnetin reisi
olan İmam-ı Azam (r.a.) da bu üstadın talebesidir.
Fizik ve kimya ilimlerinin konusunu teşkil eden madde
ve onlar üzerindeki bilgisi çoktu. Cafer-i Sadık (r.a.) Haz-
retleri nitrik asit ve kezzap ile tuz ruhunun karışımından
olan ve altın eritmeye mahsus bir sıvı olan aqua regia’yı
(kral suyu) keşfetmiştir.
En meşhur talebesi olan İmam’ı Azam (r.a.) ise Cafer’i
Sadık (r.a.) Hazretleri’nden aldığı derslerden dolayı ‘o iki
sene olmasaydı Numan helak olmuştu.’ buyurmuşlardır.
Bütün tasavvuf yolları Cafer’i Sadık (r.a.)’da birleş-
mektedir. İki taraftan soyu Resûlullah (s.a.v.)’e bağlıdır,
babası tarafından Hz. Ali (r.a.) ile Resûlullah (s.a.v.)’e
bağlıdır ki buna vilayet yolu diğer taraftan annesinin ba-
bası tarafından Hz. Ebu Bekir (r.a.)’a bağlıdır buna da
nübüvvet yolu denilmektedir.
Cafer’i Sadık (r.a.) Hazretleri’nin ince marifetleri bildi-
ren sözleri, nükte ve latifeleri çoktur, sayılamayacak ka-
dar hikmetli sözleri vardır. buyurmuşlardır ki ‘beş kimse
ile beraber olmaktan sakın: birincisi yalancıdır çünkü ona
daima aldanırsın. İkincisi ahmaktan yani aklı az olandan
sakın!sana iyilik yapayım derken kötülük yapar. Üçüncü-
sü cimridir. Çünkü en çok işine yarayacağı zaman seni
bırakır. Dördüncüsü kötü kalpli olandır çünkü işi bozu-
lunca seni hemen harcar. Beşincisi fasıktan yani günah
işlemekten utanmayan  kimseden sakın! Seni bir lokma
ekmeğe satar.
(Müslüman Bilim Adamları c.1 s.138)
  


Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar:
1 Ziyaretçi